W Szkole Podstawowej w Wieprzu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie oraz Szkole Podstawowej w Brzuśniku odbyły się zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa osobistego użytkowników dróg z wykorzystaniem ALKOgogli oraz NARKOgogli. Zajęcia edukacyjne były prowadzone w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze", który jest współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój- edycja 2018". W zajęciach udział wzięło 569 uczniów.

Pijani/naćpani kierowcy rujnują życie niewinnym ludziom. Żadna akcja profilaktyczna skierowana do ludzi dorosłych nie odniosła pożądanego skutku. Naszym zdaniem motorem zmian na lepsze ma być właśnie młodzież. 100% uczestników zajęć było, jest lub będzie jeździło pojazdami mechanicznymi jako pasażer, a za jakiś czas również jako osoba kierująca. Wiadomo nie od dziś, że "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" - w związku z powyższym chcieliśmy przekazać uczestnikom zajęć rzetelną informację odnośnie nieodpowiedzialnego picia alkoholu/zażywania narkotyków oraz wpływu tych substancji psychotropowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Rzetelna wiedza odnośnie alkoholu/narkotyków była przekazana w odniesieniu do bezpieczeństwa własnego oraz innych ludzi (np. odpowiedzialności za zdrowie lub życie uczestników ruchu drogowego).

Wszyscy uczestnicy zajęć edukacyjnych mieli możliwość za pomocą ALKOgogli poznać w sposób praktyczny (symulacja) jaki wpływ ma alkohol na organizm ludzki dzięki specjalnie zaaranżowanym zajęciom zręcznościowo-sprawnościowym. ALKOgogle symulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba, po spożyciu alkoholu. W 2018 roku Policja zatrzymała 104 601 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (dane statystyczne Komendy Głównej Policji). Dzięki edukacji dzieci i młodzieży mamy nadzieję to zmienić. ALKOgogle posłużyły nam do demonstracji upośledzenia zmysłów, występującego po spożyciu alkoholu:

- obniżenie koncentracji,

- spowolnienie czasu reakcji,

- niemożność określenia kierunków,

- zniekształcenie widzianego obrazu,

- zmiany w ocenie odległości,

- zmniejszenie możliwości oceny sytuacji,

- podwójne widzenie,

- brak koordynacji mięśniowej.


Uczestnicy projektu mieli również możliwość wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych podczas których za pomocą NARKOgogli mieli możliwość poznać w sposób praktyczny (symulacja) jaki wpływ maja narkotyki na organizm ludzki dzięki specjalnie zaaranżowanym zajęciom zręcznościowo-sprawnościowym. NARKOgogle symulują zaburzenia jakich doznaje przeciętna osoba po zażyciu narkotyków. NARKOgogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków na receptę, w tym:

  • dezorientacja,
  • zaburzenia percepcji,
  • zawroty głowy,
  • brak koncentracji,
  • zniekształcenia obrazu.

Poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa osobistego dla uczniów szkół podstawowych chcieliśmy nauczyć uczestników projektu właściwych zachowań, wyrobić właściwe nawyki postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz nauczyć prostych technik ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

W organizację zajęć edukacyjnych zaangażowane były następujące podmioty:

  • Fundacja K2;
  • Stowarzyszenie IPDTA Polska;
  • Fundacja Akademia Bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadził instruktor Fundacji K2 p. Agnieszka Pawlus (ratownik medyczny) oraz instruktor Stowarzyszenia IPDTA Polska p. Aleksander Pietryka (instruktor Obrony Cywilnej, instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED, specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego).

Artykuł sponsorowany. Materiał partnera (Fundacja K2)

Udostępnij