Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi policji Adamowi W., w związku z jego działaniami w popularnym portalu społecznościowym.

Klawiatura kompa

Sprawa ma związek z ujawnionym na Facebooku obraźliwym wpisem, w którym zagrożono pozbawieniem życia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach. 

W dniu 3 listopada br. Adam W. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu oraz z Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Żywcu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sąd nie uwzględnił wniosku i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania terenu powiatu żywieckiego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 500 metrów oraz zawieszenie w czynnościach służbowych.
Postanowienie to nie jest prawomocne, prokuratura złożyła w tym zakresie zażalenie. Za zarzucany podejrzanemu czyn, groźby karalne, może być zasądzona kara pozbawienia wolności do lat 2.

Udostępnij

3
-9
12