Wczoraj policjanci pełniący służbę w patrolach narciarskich realizowali wspólne szkolenie z ratownikami Beskidzkiej Grupy GOPR pod kątem udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków na stokach.

Policjnci na stokach

Przez najbliższe 6 tygodni codziennie na stoki wyjeżdżać będą patrole narciarskie. 

 Jak informują mundurowi, służba pełniona jest w okresie zimy na terenie kilkunastu stacji narciarskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. W czasie ferii zimowych, które dla wszystkich województw trwają łącznie 6 tygodni, pełniona będzie codziennie. Ponadto policjanci w patrolach zmotoryzowanych zabezpieczą prewencyjnie drogi dojazdowe i parkingi przy stacjach narciarskich.

W naszym województwie, od najbliższej soboty służbę na stokach pełnić będzie 60 policjantów ze stanu Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, oddziału prewencji w Katowicach oraz pododdziału antyterrorystycznego. Patrole narciarskie mają za zadanie:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na stokach narciarskich i terenach przyległych,
  • reakcję na popełniane przestępstwa i wykroczenia zaistniałe w rejonach pełnienia służby,
  • podejmowanie interwencji wobec osób naruszających przyjęte zasady zachowań na stokach narciarskich ujęte w regulaminach obiektów,
  • podejmowanie interwencji wobec narciarzy i innych osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • udzielanie pomocy ratownikom GOPR w ratowaniu życia i zdrowia ofiarom wypadków w górach.

 

Policyjne patrole narciarskie czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa na stokach już od kilkunastu lat. Służba na stokach w dużej mierze ukierunkowana jest na profilaktykę, działania prewencyjne i współpracę z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Policyjne patrole narciarskie realizują przede wszystkim zadania prewencyjne, m.in. zwracają baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki, legitymują osoby zachowujące się podejrzanie, zwracają uwagę na kulturę jazdy na stoku oraz zachowanie w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad.

W przypadku turystów, którzy popełniają wykroczenia, policjanci w zależności od sytuacji stosują pouczenia lub nakładają mandaty karne. Mundurowi będą czynić starania, aby na stokach, obok regulaminów obiektów narciarskich, był przestrzegany dekalog narciarski opracowany przez FIS, który jest swoistym kodeksem drogowym na stokach. Policjanci nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy.

Udostępnij

3
+3
0