W październiku br. gmina Łękawica otrzymała kolejne promesy na dofinansowanie remontów dróg gminnych. Których?

kaawica

Chodzi o dwa przedsięwzięcia:

,Remont ul. Parkingowej w Łękawicy w km 0 +749 0+943 ‘’
,,Remont drogi do Osiedla Wysokie w Kocierzu Moszczanickim w km 1+600 2+130’’
Gmina otrzymała kolejne już dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość przyznanych promes to kwota 292 tysiące zł.
Zakres zaprojektowanych robót przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem obustronnego odwodnienia na ul. Parkingowej w Łękawicy oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na ostatnim już odcinku drogi utwardzonej, prowadzącej do Osiedla Wysokie w Kocierzu Moszczanickim. Obecnie trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowych robót.

Udostępnij

1
+1
0