Będzie sprawniej i bezpieczniej.

Budowa chodnika w Lesnej

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Żywieckim i Gminą Lipowa rozpoczęto realizacje inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405S w miejscowości Leśna i Lipowa. Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. Zakończenie realizacji I etapu zadania planowane jest na koniec listopada 2017r., natomiast realizacja II etapu do końca września 2018r.
Zarząd Powiatu Żywieckiego przekazał na realizację I etapu zadania 200 tyś. złotych, natomiast całkowity koszt inwestycji to blisko 550 tys. złotych.
Z uwagi na prowadzone prace budowlane prosi się wszystkich użytkowników drogi o zachowanie należytej ostrożności. 

Udostępnij

2
+2
0