Efekty programu OWCA Plus i nie tylko. O czym rozmawiano w starostwie?

Owca plus 2

W środę w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyła się konferencja pasterska w ramach projektu Interreg Polska-Słowacja „Szlak kultury wołoskiej”.Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób z różnych środowisk, w tym przedstawiciele gmin: Istebna, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka; Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu, Nadleśnictw Jeleśnia i Ujsoły i Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Liczną grupę uczestników warsztatów stanowili członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, którzy wkroczyli do budynku Starostwa w góralskich strojach, przy akompaniamencie muzyki. W spotkaniu wzięli udział bacowie, na barkach których spoczywa ciężar odrodzenia pasterstwa i wypasu owiec w Beskidach: Grzegorz Chmiel z Przybędzy, Piotr Chrząszcz z Koszarawy, Piotr Gołuch z Kamesznicy, Adam Gruszka z Żabnicy, Andrzej Kamiński z Pewli Wielkiej, Józef Kamiński z Krzyżówek, Mateusz Micorek z Rycerki Górnej oraz Tadeusz Szczechowicz z Ratułowa na Podhalu, gazdujący w Soblówce.

"Owca +" i szlak kultury wołoskiej

Program warsztatów edukacyjnych obejmował zagadnienia kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego Beskidów. Multimedialną prezentację o tradycjach pasterskich na Żywiecczyźnie przedstawiła Barbara Rosiek, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Kluczowe dla tematu konferencji było wystąpienie dyrektora Roberta Karpety, który przedstawił materialne efekty programu „Owca Plus”, finansowanego od 2008 r. z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Jego znaczenie omówił również Józef Michałek z Istebnej, który podkreślił, że
- Dzięki temu programowi nastąpiło odrodzenie pasterstwa i zatrzymany został proces zarastania hal w Beskidach – stwierdził Michałek.
Uczestnicy warsztatów wskazali na konieczność koordynacji różnych działań na rzecz dalszej popularyzacji pasterstwa na Żywiecczyźnie. Pożądanym krokiem w tym kierunku byłoby utworzenie tematycznego szlaku kultury wołoskiej.
Organizatorami konferencji były Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce i Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zaszczytne wyróżnienie odebrała prezes BTO Anna Motyka. BTO w Milówce świętuje w tym roku 25-lecie działalności.

Udostępnij

4
+4
0