Starania o stworzenie tej możliwości ruchu pieszych czynione są od 1960 roku.

Chodnik Rajcza

W niedzielę odbyło się spotkanie wójta gminy Ujsoły Tadeusza Piętki z mieszkańcami sołectwa Ujsoły. Dotyczyło ono budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Rajcza-Ujsoły. Trakt powstanie na długości 1100 m. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia ma wynieść około 1,6 mln zł. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na tę budowę, która ze względu na celowość środków musi być wykonana w tym roku.

Udostępnij

5
+5
0