Wojewoda Śląski zatwierdził listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  Z Żywiecczyzny wpłynęło mało wniosków, a ponadto połowę z nich odrzucono.

Remont drogi

Po formalnościach nadszedł czas na opinie o stronie merytorycznej. Wnioskodawcy starają się o dotacje na budowy lokalnych dróg, jakie mogą otrzymać w ramach tego właśnie programu. Po formalnościach nadszedł czas na opinie o stronie merytorycznej. Z powiatu żywieckiego wpłynęły cztery wnioski. Dla porównania, o ile z powiatu bielskiego było ich tyle samo, to z cieszyńskiego siedem. Jeszcze mniej korzystną kwestią jest to, że o połowa wniosków z naszego powiatu została odrzucona. Były to projekty, których wnioskodawcą był właśnie powiat żywiecki, czyli Starostwo Powiatowe w Żywcu. Dodajmy jeszcze, że ogółem, z przyczyn formalnych odrzucono 10 wniosków, na 73 zakwalifikowane do dalszych prac.

Które więc przeszły, które odpadły?

Zakwalifikowane:

Gmina Łodygowice (wnioskodawca) – remont drogi gminnej ul. Kard. Wyszyńskiego w Zarzeczu. Wnioskowana kwota dotacji – 447,5 tys. zł, koszt całkowity – 895 tys. zł.

Gmina Żywiec – przebudowa ul. Różanej w Żywcu. Kwota dotacji we wniosku – 303,8 tys. zł, całkowita wartość prac – 607,6 tys. zł.

 

Z przyczyn formalnych odrzucono dwa wnioski. Do dalszych prac nie zostały zakwalifikowane następujące:

Powiat żywiecki (wnioskodawca) – przebudowa drogi powiatowej Rajcza – Sól – Zwardoń w Rycerce Dolnej. Wnioskowana kwota dotacji – 677,8 tys. zł, całkowity koszt – 1,3 mln zł.

Powiat żywiecki – przebudowa odcinka drogi powiatowej Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja, w miejscowości Koszarawa. Kwota dotacji we wniosku – 481,5 tys. zł, całkowita wartość – 963 tys. zł.

 

Udostępnij

0
-4
4