Ciepłownia czy spalarnia? Ciekawostki raportu - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach oczekuje na uwagi żywczan, odnośnie budowy nowej ciepłowni. Upubliczniła też raport oddziaływania na środowisko. O czym traktuje ten wielostronicowy dokument ?

sparania rzeczywista

Temat ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne od około roku przyciąga szczególną uwagę mieszkańców naszego miasta. Jak już pisaliśmy wczoraj, RDOŚ w Katowicach, w ramach dialogu społecznego, oczekuje na uwagi związane z postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej na temat ciepłowni. Instytucja ta udostępniła też „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne", opracowany przez pracownię Katena z Otwocka (wcześniej Raf-Eko).

Ciepłownia, według planów, zlokalizowana będzie w Żywcu, przy ul. Kabaty, pomiędzy ulicami: Przemysłową i Fabryczną. Poniżej plan sytuacyjny.

mapka 3

Raport, w całości załączamy pod tekstem. Jednocześnie wyciągnęliśmy z niego w formie cytatów, kilka ciekawszych  informacji. Wynika z nich, że ciepłownia opierać się będzie na pracy pieca rusztowego WGE (producent Ekokogeneracja S.A). Oto one:

Str. 153

„Pomimo realizacji w Polsce szeregu przedsięwzięć związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, termin „spalarnia” w dalszym ciągu wywołuje skrajne emocje. Wynika to głównie z niewielkiej ilości dostępnych informacje na ich temat w środkach masowego przekazu oraz braku wiedzy o zasadach funkcjonowania tego typu instalacji. W przedmiotowym przypadku mamy po pierwsze do czynienia z nowoczesną instalacją termicznego przetwarzania odpadów, bazującą na najlepszej dostępnej technice w tym zakresie oraz posiadającą wszelkie możliwe zabezpieczenia techniczne ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a to ten aspekt jest najczęściej poruszany w przypadku protestów społecznych. W ocenie Inwestora racjonalne, a więc poparte rzeczowymi faktami (w tym wynikającymi z niniejszego opracowania), argumenty dają wystarczającą podstawę do realizacji niniejszego przedsięwzięcia bez wywoływania jakichkolwiek konfliktów społecznych. Ponadto lokalizacja inwestycji na terenie przemysłowym, położonym z dala od osad ludzkich, bez jakiegokolwiek wpływu na życie i zdrowie ludzi, a także braku jakiegokolwiek wpływu na objęte ochroną obszary przyrodnicze znajdujące się w sąsiedztwie jedynie w tym przekonaniu utwierdzają.”

Rozdz. 17 Str. 154

„W ramach kampanii informacyjnej zostały także opublikowane informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia w prasie lokalnej. W spotkaniach z mieszkańcami w listopadzie 2017 r. obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zapowiedzieli uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym dotyczącym uzyskania decyzji środowiskowej na prawach strony.”

Str. 19

„Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest we zachodniej części Żywca, w dzielnicy o charakterze mieszkalno-przemysłowym. Teren przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia jest całkowicie zagospodarowany przemysłowo.”

Str. 23 rozdz. 2.3.1

„Dla opisywanego przedsięwzięcia zakłada się następujący zakres prac budowlanych: adaptacja terenu do potrzeb budowy, w tym prace rozbiórkowe budynku kotłowni, budynku gospodarczego oraz emitora stalowego,

wybudowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów z dwoma liniami technologicznymi o łącznej wydajności 1500 kg/h. Zakłada się pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu z zakładaną dyspozycyjnością min. 8200 h/rok.”

Str. 25 rozdz. 2.3.4

„Termiczne przetwarzanie odpadów – termicznemu przetwarzaniu będą poddawane wyłącznie odpady pozostałe po selektywnym zbieraniu, czyli po wybraniu z nich najbardziej wartościowych odpadów posiadających wartość materiałową lub tzw. odpadów problemowych tj. np. odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zostały one nazwane jako „frakcja resztkowa”. Dzięki selektywnemu zbieraniu i postępowaniu zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w skład frakcji resztkowej z odpadów komunalnych będą wchodziły głównie odpady, które będą miały wartość energetyczną powyżej 6 MJ/kg suchej masy.”

Str. 27 rozdz. 2.4.1

„Paliwo alternatywne i odpady palne dostarczane będą do zakładu transportem samochodowym w naczepach o pojemności do 60 m3.”

„Nie przewiduje się magazynowania paliwa.”

Str. 44 rozdz. 2.5.2.1

„Na terenie planowanego zakładu występować będą następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:

emisja zanieczyszczeń z procesu termicznego przekształcania odpadów,

emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych dowożących paliwo i wyjeżdżających z zakładu,

emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych transportujących odpady poprodukcyjne.”

Str. 108 rozdz 11.2.5.1

„ Inwestor przewiduje stosowanie jako paliwa mokrej biomasy leśnej w ilości nie przekraczającej 10% całkowitej masy spalanego paliwa. W założeniu mają być to pozostałości zrębowe, korzenie ściętych drzew oraz odpadów z cięć pielęgnacyjnych, poddawane in situ lub w wyznaczonych miejscach rozdrobnieniu do postaci mokrej zrębki energetycznej.”

Str. 128 rozdz. 11.2.6.1

„Teren planowanej inwestycji oraz tereny sąsiadujące objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca (Uchwała Nr LIII/377/2013 Rady Miejskiej
w Żywcu z dnia 28 listopada 2013 r.).

Według Planu w otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące tereny chronione akustycznie:

MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w budynkach oraz wolnostojącymi, w odległości około 270 m na wschód od granicy terenu inwestycji,

MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w odległości około 260 m na wschód od granicy terenu inwestycji.”

 

Str. 170

"Ponadto lokalizacja inwestycji na terenie przemysłowym, położonym z dala od osad ludzkich, bez jakiegokolwiek wpływu na życie i zdrowie ludzi, a także braku jakiegokolwiek wpływu na objęte ochroną obszary przyrodnicze znajdujące się w sąsiedztwie jedynie w tym przekonaniu utwierdzają."

 

Str. 74

"Na badanym terenie nie stwierdzono obecności ssaków oraz nie stwierdzono występowania miejsc rozrodu płazów  i gadów"

Str 151

"W przedmiotowym przypadku  analizowanego przedsięwzięcia Spółka Beskid Żywiec jako inwestor, razem z urzędem Miasta zorganizowały prezentację planów dotyczących planowanego przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji oraz w dwóch pozostałych lokalizacjach  (jedna w Żywcu,druga w gminie Radziechowy-Wieprz). Prezentacja odbyła się publicznie w trakcie dwóch spotkań z mieszkańcami 28 i 29 listopada 2018. w trakcie spotkań zostały przedstawione założenia technologiczne oraz wstępne obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza dla planowanych inwestycji. (...) W ramach kampanii informacyjnej zostały także opublikowane informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia w prasie lokalnej."

Str. 152

„Zaproponowana technologia jest rozwiązaniem bazującym na najnowocześniejszych zdobyczach naukowych w zakresie alternatywnych metod termicznego przekształcania odpadów w małych instalacjach.

Producentem pieca rusztowego, który ma wejść w skład planowanej instalacji, była uprzednio firma Ekokogeneracja S.A., która rozwinęła prototypowy i badawczy piec rusztowy do spalania odpadów zwany wodorowym generatorem energii do wersji przemysłowej pieca rusztowego, który pod handlową nazwą piec rusztowy WGE został zastosowany w referencyjnej przemysłowej instalacji spalania paliwa alternatywnego zlokalizowanej w miejscowości Szeligi.”

Str 161

„W ostatnich latach w Polsce wybudowano lub jest w trakcie realizacji kilka instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Niestety instalacje te, oprócz instalacji w Warszawie, nie działają na tyle długo aby dostarczyć kompleksowych, długookresowych obserwacji dotyczących ich faktycznego oddziaływania na środowisko.”

Str. 163

„Na terenie znajduje się nieużytkowany budynek kotłowni, stalowy komin o wysokości około 20 m oraz budynek gospodarczy. Istniejące budynki i obiekty budowlane zostaną usunięte. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest od planowanego zakładu  w odległości około 260 m w kierunku wschodnim. Planowana instalacja oparta zostanie na nowoczesnej, technicznie dojrzałej technologii spalania odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym. Do termicznego przekształcania kierowane będą odpady w postaci paliwa alternatywnego RDF oraz biomasa. Odpady będą bezpośrednio kierowane do leja zasypowego pieca. Nie przewiduje się magazynowania paliwa na terenie zakładu. Proces termicznego przekształcania odpadów przebiegać będzie autotermicznie, to znaczy, że nie będzie wymagać on ciągłego wspomagania przy użyciu konwencjonalnego paliwa, a sam proces będzie źródłem energii, zamienianej dalej na energię cieplną.”

Cały raport poniżej:

 docxObwieszczenie_RDOS_Katowice_WOOS.420.5.2018.RK1.12---Raport-o-oddzialywaniu-na-srodowisko_3.docx19.38 MB

Udostępnij

14
+7
7
Reklama
Reklama
Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę