Jakie kwoty będą wpływać na konta żywieckich radnych za pełnienie ich funkcji?  Sprawdźcie.

Podczas pierwszej sesji obecnej kadencji Rady Miejskiej w Żywcu świeżo mianowani rajcowie, oprócz zarobków burmistrza, ustalili również swoje miesięczne diety. Jednogłośnie przyjęto uchwałę, według której te stawki będą się prezentować następująco:

Dieta ryczałtowa dla radnego za udział w sesji, pracach komisji stałej i doraźnej wyniesie 1.000 zł.

Dieta ryczałtowa Przewodniczącego Komisji za organizowanie pracy komisji stałej lub doraźnej oraz udział w posiedzeniach tych komisji i sesjach rady to 1.200 zł.

Dieta Zastępcy Przewodniczącego Komisji za organizowanie pracy komisji stałej lub doraźnej oraz za udział w posiedzeniach tych komisji i sesjach rady to 1 100 zł.

Dieta ryczałtowa Przewodniczącego Rady Miejskiej za organizowanie pracy rady oraz za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady wyniesie 2 000 zł.

Dieta ryczałtowa Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej za udział w organizowaniu pracy rady oraz udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady 1 500 zł miesięcznie.

Uchwała przewiduje, że za każdą nieobecność podczas sesji Rady Miejskiej, niezwiązaną z pełnieniem funkcji radnego, dieta ulegnie obniżeniu o 20%.

Radnemu przysługiwać będzie również zwrot kosztów podróży. W przypadku wyjazdu samochodem osobowym, niebędącym własnością miejską, będzie to: 0,5214 zł za kilometr dla auta o pojemności silnika do 900 centymetrów sześciennych i 0,8358 zł dla samochodu powyżej tej pojemności.

Udostępnij

2
-6
8