W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przedstawiciele lokalnych samorządów otrzymali dzisiaj promesy, przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Spora kwota trafi do gminy Węgierska Górka. Jakie będzie jej przeznaczenie?

Roboty drogowe Gilowice

 Gwarancje finansowe warte w sumie 41 307 000 mln zł przyznano 33 samorządom z terenu województwa śląskiego. Przyznane środki są przeznaczone na realizację łącznie 89 zadań, w tym 83 dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych i 6 związanych z osuwiskami.

Wójt Gminy Węgierska Górka odebrał promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania:

  1. Remont mostu w miejscowości Żabnica, ul. Jaśminowa w km 0+010
  2. Remont mostu w m. Cięcina ul. Boczna z ul. Świętej Katarzyny w km 0+010
  3. Remont mostu w miejscowości Cięcina, ul. Biegunów w km 0+010.

Wysokość dotacji dla gminy Węgierska Górka wynosić będzie 890 tys. zł.

Poza gminą Węgierska Górka promesy przeznaczone zostały też dla powiatu żywieckiego oraz gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łękawica, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Świnna, Ślemień, Ujsoły.

Udostępnij

2
+2
0