Rozpoczęła się realizacja największego projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie żywieckim. Których obiektów będzie dotyczyła?

Projekt został przygotowany i złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przez Powiat Żywiecki i obejmuje kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą źródła ciepła, instalacją solarną i fotowoltaiczną w następujących obiektach:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu przy ul. Słowackiego 2;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu przy ul. Kopernika 77;
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce przy ul. Dworcowej 17;
  • Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu przy ul. Mickiewicza 6;
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi  17.857.627,98 zł,  z czego planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą  15.997.369,74 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 13.597.764,27 zł.

Wczoraj rozpoczęła się realizacja  I etapu, obejmującego prace budowlane i instalacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu (koszt robót budowlanych 2.446.277,68 zł ).

Udostępnij

5
+5
0