Głosy w sprawie Pałacu Habsburgów - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Resursa Mieszczańska przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej opublikowała w ubiegłym tygodniu List otwarty w sprawie losów Pałacu Habsburgów w Żywcu. Po kilku dniach doczekała się odpowiedzi Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Palac Sala Lustrzana

Prezentujemy treści obu pism:

List otwarty w sprawie losów Pałacu Habsburgów w Żywcu

W przedświątecznym tygodniku żywieckim ukazał się artykuł „Pałac Habsburgów trafi w ręce spadkobierców”. Lek-tura tego artykułu skłoniła nas do napisania tego listu i zainteresowania tematem szerszej opinii publicznej.

Jako obywatele naszego miasta, zajmujący się na co dzień jego przeszłością, teraźniejszością i przyszłością z uwagą śledzimy losy niektórych wydarzeń i obiektów nazywanych powszechnie chlubą naszego miasta. Jednym z takich obiektów jest zlokalizowany w centrum miasta Pałac Habsburgów, który wraz z parkiem i Starym Zamkiem stanowił niegdyś Zespół Zamkowo Parkowy. Położony w centrum miasta, Rynku, kościoła i dzwonnicy kompleks ten jest główną atrakcją turystyczną miasta. Ostatnimi właścicielami tego zespołu było małżeństwo Alicja i Karol Olbracht Habsburgowie, którzy utracili posiadłość najpierw na rzecz okupanta w 1939 roku, a następnie na rzecz państwa polskiego w wyniku dekretu o reformie rolnej. Ich potomstwo to Ojciec Joachim Badeni (1912-2010), Karol Stefan (1921 - 2018), Maria Krystyna (1923 – 2012), Karol Olbracht (1926 – 1928), i Renata urodzona w 1931 r. zamieszkała w Hiszpanii. Z powyższego wynika, ze ewentualnymi spadkobiercami na placu boju pozostała Maria Krystyna córka zmarłego w 2018 roku Karola Stefana rocznik 1953, zamieszkała w Szwecji, Renata i potomstwo Renaty de Zulueta z Hiszpanii. W dniu 30 lipca 2014 roku księżna Renata Habsburg Lorena de Zulueta przekazała burmistrzowi Żywca Anto-niemu Szlagorowi oświadczenie notarialne, w którym zrzeka się swoich, a także brata Karola Stefana Habsburga, roszczeń reprywatyzacyjnych, co do Starego Zamku i Parku Habsburgów, którymi teraz włada miasto Żywiec. Wolą Rodziny Habsburgów jest, aby te obiekty służyły miastu i mieszkańcom po wieczne czasy. Piękny gest. Pod znakiem zapytania pozostał pałac będący we władaniu Starostwa Powiatowego. Dopóki w pałacu była szkoła z internatem, ze strony byłych właścicieli była również wola przekazania go, podobnie jak parku i Starego Zamku, miastu. Z chwilą wyprowadzenia szkoły do Sporysza (1 września 2014 roku) sytuacja uległa zmianie. W międzyczasie park i pałac przeszły gruntowną rewitalizację. W pałacu kosztem 13 milionów z funduszy unijnych wymieniono dach, elewację, stolarkę okienną i drzwiową oraz doprowadzono do stanu pierwotnego 4 pokoje: gabinet arcyksięcia, salon biały, salon Marii Teresy oraz pokój zimowy. Pałac ten niszczeje z podwójną prędkością. jako obiekt nie zagospodarowany. Marnuje się nie wykorzystywana piękna sala lustrzana. Odnosimy wrażenie , że właściciel, a może już tylko użytkownik nie ma takiej koncepcji zagospodarowania tego obiektu, która zadowalałaby obie będące już w sporze strony. W związku z powyższym rodzina Habsburgów za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej Krzysztofa Góralczyka w Krakowie, złożyła wniosek o zwrot nieruchomości. W uzasadnieniu podkreśla się, że dopóki obiekt wykorzystywany był na cele oświatowe, to spadkobiercy nie występowali i nie mieli zamiaru występować o zwrot majątku. Zmienili jednak zdanie, bo Starostwo Żywieckie zamierzało, a może nadal zamierza ulokować w pałacu centrum turystyczne z salą konferencyjną i zapleczem noclegowym – czyli nadać mu charakter komercyjny, na co spadkobiercy się nie zgadzają. Do ugody w tym temacie nie doszło. Sprawa trafiła do Wojewody Śląskiego i czeka na rozstrzygnięcie, a hamulcem albo zaporą jest nie bardzo zrozumiały dla przeciętnego zjadacza chleba termin „okres trwałości” zrealizowanych projektów w tym obiekcie. Ten zaczarowany „okres trwałości” obu projektów realizowanych w tym obiekcie mija 25 lipca 2019 roku – dotyczy parku miniatur i 1 kwietnia 2020 roku – dotyczy rewitalizacji pałacu.

Na podstawie powyższych, może niepełnych danych nasuwają się pewne refleksje i wnioski.

  • Niedobrze się stało, że zespół parkowo pałacowy ma dwóch właścicieli, to znaczy Miasto (park i Stary Zamek) i Starostwo (pałac). Sprawdza się tu powiedzenie, że „tam gdzie kucharek sześć, tam niema co jeść”. Należy zatem czynić starania by wszystkie te obiekty miały jednego gospodarza, a powinno nim być miasto. Miasto dlatego, że wziąwszy pod uwagę całokształt poczynań związanych z powrotem i pobytem w Żywcu arcyksięż-nej Marii Krystyny, jej utrzymanie, adorowanie i upamiętnianie, przyjazny i życzliwy do niej stosunek władz miasta i jego mieszkańców jesteśmy lub powinniśmy być dla ewentualnych spadkobierców moralnym beneficjentem.
  • To, że przedszkole w Sporyszu nosi jej imię, że jest w Żywcu ulica Habsburgów i Park Habsburgów, że niemal kultową opieką otaczane są istniejące do dziś habsburgowskie gajówki, leśniczówki, tartaki, że ponad stuletni pobyt w Żywcu cesarskiej rodziny Habsburgów wpisał się złotymi niemal zgłoskami w historię naszego miasta i regionu i takim jest akceptowalny nie powinno być niezauważone przez spadkobierców, bo kto wie, czy właśnie taka forma gratyfikacji nie jest ważniejsza od tej komercyjnej, materialnej.
  • Jest jeszcze jedno przypuszczenie, może słuszne, a może niesłuszne, że w całej tej spawie więcej zależy na jej podtrzymywaniu i jątrzeniu krakowskim adwokatom, bo w razie gdyby sprawa została rozstrzygnięta po ich myśli, im przypadłby kawałek „tego tortu”.
  • Odnosimy wrażenie, że dotychczasowe działania w tym temacie Starostwa są niedostateczne, albo mało skuteczne, że brakuje tu serca, bo pałac leży w sercu miasta, a to domena burmistrza. Nadal nie wiemy czy ewentualni spadkobiercy chcą przejąć obiekt we władanie czy chcą go sprzedać bądź wydzierżawić miastu czy powiatowi i co w tym zamku miałoby być. Nie widać w tym temacie większych inicjatyw, zawziętości.
  • Od siebie dodamy albo podpowiemy, że dla przykładu Żywiec nie posiada sal wystawowych, galerii jakże bogatej sztuki żywieckiej, które zalegają piwnice i strychy obecnego Muzeum w Starym Zamku. A można by dla przykładu innych tego typu miast ulokować w tych obiektach coś w rodzaju żywieckiego PANTEONU.
  • Nie dajmy się wydziedziczyć!

Resursa Mieszczańska Przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej

I Zarząd Powiatu:

Odpowiedź na list otwarty Resursy Mieszczańskiej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w sprawie żywieckiego Pałacu Habsburgów.

Przyjmując wszystkie uwagi zawarte w liście chcemy podkreślić, że obecna sytuacja Pałacu Habsburgów jest efektem działań w poprzednich kadencjach Powiatu kiedy to zdecydowano o wyprowadzeniu szkoły z pałacu oraz o rozpisaniu projektu na modernizacje obiektu wraz z utworzeniem historycznego parku tematycznego w Żywcu „Od Komorowskich do Habsburgów”.

Podzielamy opinię, że powinien być jeden właściciel wszystkich obiektów w Parku. Jednak nie była to decyzja Powiatu aby Rodzina Habsburgów zrzekła się praw do Starego Zamku, a Pałac pominięto w tych uzgodnieniach. W następstwie zostało na wniosek pełnomocnika Rodziny Habsburgów wszczęte postępowanie o zwrot całej nieruchmości.

Obecnie przed Wojewodą Śląskim prowadzone jest postępowanie na wniosek pełnomocnika spadkobierców Rodziny Habsburgów o zwrot przedmiotowej nieruchomości. Ze względu na okres trwałości zrealizowanych projektów (o których informowaliśmy wielokrotnie za pośrednictwem mediów) w tym obiekcie sprawa roszczeń została zawieszona do czasu zakończenia projektów czyli do kwietnia 2020 roku.

Aby przyjąć realny plan co do przyszłości tego obiektu niezbędne jest zakończenie postepowania dot. roszczeń Rodziny Habsburgów. Po ostatecznym zakończeniu tej sprawy Zarząd Powiatu podejmie adekwatne działania do wydanego orzeczenia.

Trudno zgodzić się z tezą, że działania Starostwa są niedostateczne w zakresie zarządzania Pałacem. Należy podkreślić, że uzyskane dofinansowanie z UE na modernizację obiektu znacząco zamknęło możliwości odpłatnego korzystania z obiektu.

Mimo, że Pałac Habsburgów na dzień dzisiejszy nie jest w pełni użytkowany Powiat Żywiecki ponosi miesięczne koszty utrzymywania obiektu w które wliczane jest ogrzewanie, ubezpieczenie, energia elektryczna, woda, ścieki, przeglądy techniczne, bieżące naprawy oraz sezonowe udrażnianie systemu rynnowego. Łączny koszt za 2018 r. wynosi około 100.000,00 zł.

Niestety wyżej wymienione okoliczności ograniczają możliwości Powiatu w rozwiązaniu statusu całego obiektu. Mamy nadzieję na bardzo konstruktywne rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielem Rodziny Habsburgów, aby w ramach postępowania przed Wojewodą wypracować jak najkorzystniejsze warunki wykorzystywania tego obiektu z myślą o upamiętnieniu roli Rodziny Habsburgów dla Żywiecczyzny.

Z poważaniem,

Zarząd Powiatu Żywieckiego

 

Udostępnij

0
-4
4
Reklama
Reklama
Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę