Rolnicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów paliwa za ubiegły rok - na składanie wniosków jest czas do 2 września.

W sierpniu w Urzędzie Gminy w Gilowicach będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT wystawione w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., zawierające dokładny adres nabywcy. 

Ile będzie można dostać?

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych - w ubiegłym roku było to 86 zł. Od 2019 r. o zwrot mogą ubiegać się także gospodarstwa utrzymujące bydło - zwrot wynosi: 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2019 r.

Oprac. MG.

Udostępnij

0
-2
2