Informuje o niej tamtejszy Urząd Gminy.

Ujsoly

 Od piątku 16 sierpnia wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu ulicznego w centrum wsi. Zmiany obejmą: Od piątku 16 sierpnia wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu ulicznego w centrum wsi. Zmiany obejmą: 
- przesunięcie obszaru zabudowanego poniżej początku występującej zabudowy (  przysiółek Hutyrów i Janowskich),
- utworzenie trzech przejść dla pieszych w miejscach włączenia powstałej  ścieżki pieszo-rowerowej do drogi powiatowej,
- oznakowanie strefy zamieszkania dla terenu zabudowy.

Udostępnij

2
+2
0