Po tym, kiedy zwróciliśmy uwagę na opłakany stan kwietnika i dawnej fontanny przed budynkiem Sądu Rejonowego, mogliśmy się nieco później dzielić pozytwną wieścią, iż został wstępnie zrewitalizowany. Teraz dotarła do nas wiadomość o kolejnych działaniach władz miasta względem zauważalnych mankamentów lokalnej infrastruktury.

Przejście podziemne

Niedawno pisaliśmy o tym, że zauważalny jest i kłopotliwy, szczególnie dla starszych osób, brak poręczy przy schodach do przejścia podziemnego pod ul. Dworcową. Dotarła do nas odpowiedź na burmistrza Antoniego Szlagora, będąca odpowiedzią na pismo w tej sprawie poseł Małgorzaty Pepek. Wynika z niej, że problem został przez miasto zauważony i  poręcze będą zamontowane do końca sierpnia. Podczas kompleksowej modernizacji sygnalizacji świetlnej mają być natomiast zainstalowane sygnalizacje dźwiękowe dla osób starszych i niedowidzących. Tutaj terminu nie podano.

Udostępnij

6
+4
2