Powodem niestosowanego dotąd trybu są oczywiście obostrzenia, związane z zagrożeniem epidemicznym w Polsce. 

Starostwo front

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020r. o godz. 1000 odbędą się obrady XIII sesji Rady Powiatu w Żywcu. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że będzie pierwsze w naszej historii, posiedzenie Rady Powiatu w Żywcu przeprowadzone zdalnie. Podstawę do tej formy posiedzenia przyjęto w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw uchwalonej  w dniu 31 marca 2020r., a  która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r.

Z uwagi na obowiązujące przepisy związane z sytuacja epidemiczną prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie przebiegu sesji na naszym kanale, link poniżej:

http://zywiec.powiat.pl/rada-powiatu/transmisja-sesji-rady-powiatu.html

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na 2020-2025.
  5. Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Powiat Żywiecki wspólnie z podmiotem zewnętrznym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Żywiec Ambulans Serwis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/169/2020 Rady Powiatu w Żywcu  z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Żywcu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/171/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Żywcu. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/173/2020 Rady Powiatu w Żywcu  z dnia 3 lutego 2020r. założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3 w Żywcu.    

10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Żywieckiego na 2020 rok  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza  się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyznane Powiatowi według algorytmu.  

  1. Zakończenie.

Udostępnij

0
0
0