Kolejna dawna szkoła do sprzedaży - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Władze gminy Rajcza poinformowały o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły w Rycerce Górnej - Kolonii.

Rycerka Kolonia

Dawnej, bo szkoła nie funkcjonuje od 2002 roku, kiedy to uczyło się tam już bardzo niewielu uczniów. Powstała w latach 30-stych ubiegłego wieku. Widać tutaj pewną zbieżność ze Szkołą Podstawową nr 4 w Żywcu Kolebach, oddaną do użytku w tym samym roku, choć funkcjonującą dłużej. Decyzję o jej wygaszeniu podjęto w 2012 roku. Teraz przejęła ją jedna z sieci placówek edukacyjnych Montessori. Pisaliśmy TUTAJ.

Historia

W pierwszej dekadzie swojego istnieia była to szkoła czteroklasowa. Okres wojenny przerwał system nauczania na Żywiecczyźnie. Placówka wznowiła działalność w 1950 roku. Lekcje prowadzono wówczas w szkolnej sali i kilku barakach, przywiezionych z Glinki. Wprowadzono system siedmioklasowy. W roku 1956 założono internat dla uczniów z Przegibka i innych górskich przysiółków. Przetrwał do 1960 roku. W związku ze zmianami w oświacie, w 1966 roku utworzono ósmą klasę. Uczyło tam wówczas 6 nauczycieli. Od roku 1974 były tam znów tylko cztery pierwsze klasy. Uczniowie z wyższych roczników dowożeni byli do Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej. Szkołę zamknięto uchwałą Rady Gminy Rajcza z 28 lutego 2001 roku. Od następnego roku wszyscy uczniowie zlikwidowanej szkoły uczęszczali do Rycerki Górnej, a w budynku szkoły utworzono schronisko młodzieżowe, które potem zostało przeniesione w inne miejsce. Był projekt zlokalizowania tam szkół integracyjnych Fundacji Elementarz, jednak obiekt okazał się zbyt mały i ostatecznie ten zespół powstał w Soli - Kiczorze.

Lata obecne

O sprzedaży budynku dawnej szkoły i gruntu wokół niego, media donosiły we wrześniu ubiegłego roku. Według wójta, Kazimierza Fujaka, budynek musiałby zarobić na siebie i remont, gdyż stał bezużyteczny i niszczał. Odbywały się spotkania z mieszkańcami w te sprawie. Próbowała pomagać Żywiecka Fundacja Rozwoju, próbując zainicjować tam powstanie funkcjonowanie organizacji pozarządowej, jednak skończyło się na kilku spotkaniach. Sprzedaż mogłby też być - według władz gminy - jednym ze sposobów na to, aby budynek odżył. Sprzedający za jedyny warunek jego późniejszgo przeznaczenia stawiają zgodmość z lokalnym planem zagospodarowania rzestrzennego. 

Oferta

Wystawiono do przetargu działkę o pow. 1486 m2 zabudowaną budynkiem starej szkoły. Budynek w konstrukcji drewnianej z bali, wybudowany w latach 30-tych XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Budynek można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy Rajcza (ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, pok. 23). Termin oględzin budynku uzgodnić należy pod nr tel.: 33 86 43 155 wew. 34.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 238.000,00 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych). Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), w terminie do 08 września 2017 r., tytułem: „Wadium – sprzedaż działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły w Rycerce Górnej (Kolonii)” w formie gotówki w kasie Urzędu Gminy w Rajczy, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, w godz. 8.00-12.00 i od 12.30-14.30. lub w formie przelewu na rachunek Urzędu Gminy Rajcza prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rajczy (BS) nr 92 8125 0008 0000 0202 2000 0060. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wg wiedzy organizatora przetargu na chwilę sporządzenia ogłoszenia o przetargu nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Ofertę wraz z dowodem wniesienia wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08 września 2017 r., do godz. 1400 w budynku Urzędu Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, II piętro, w pokoju 12. Na kopercie należy napisać: „Oferta na nabycie działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły w Rycerce Górnej (Kolonii)”. Nie otwierać przed: 12 września 2017 r., godz. 1230.” Pisemna oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; 5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 września 2017 r., o godz. 1230 w budynku Urzędu Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, II piętro, pok. 19.

Udostępnij

0
-1
1
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę