Wielkimi krokami zbliżają się wakacje! W związku z tym w gminie Lipowa rusza następna inwestycja, ze środków własnych.

Boisko do plazoqej

Tym razem będzie to ogólnodostępne boisko do siatkówki plażowej. To kolejna atrakcja, która będzie wchodziła w skład kompleksu rekreacyjnego znajdującego się w Twardorzeczce przy ul. Kryształowej 6. Teren ten został zaadoptowany na Centrum Aktywności Społecznej z siłownią zewnętrznym i placem zabaw w zeszłym roku dzięki środkom zewnętrznym.

25 września 2017 roku gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce, jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej”. Został on wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 95% wartości kosztów kwalifikowanych. Projekt polega na rozbudowie i adaptacji istniejących pomieszczeń zdegradowanego budynku poprzemysłowego w miejscowości Twardorzeczka na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku i przyczyni się do aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w gminie Lipowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót, którym jest firma PROBUD Sp. z o.o. z Żywca. Wartość kontraktu wynosi 738.633,56 zł.

Udostępnij

2
+2
0