W kaplicy kościoła pw. Chrystusa Króla w Bielsku-Białej Leszczynach odprawiane będą co niedzielę msze w obrządku greckokatolickim. To kolejny gest pomocy duchowej ze strony beskidzkiej diecezji wobec Ukraińców, pragnących praktykować wiarę w miejscu, gdzie przebywają.

Grekokatolicy

Msze św. w obrządku greckokatolickim na Leszczynach to rezultat porozumienia diecezji bielsko-żywieckiej z metropolitą przemysko-warszawskim obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, abp. Eugeniuszem Popowiczem.

Proboszcz leszczyńskiej świątyni ks. Józef Jasek przypomniał wiernym, że Kościół greckokatolicki należy do Kościołów wschodnich, będąc jednocześnie częścią Kościoła katolickiego. „Naszych parafian, którzy zazwyczaj z ciekawości będą obecni na tej liturgii Mszy św., prosimy o uszanowanie świętości tradycji greckokatolickiej, która rożni się tylko zewnętrznym obrządkiem, a dla jej wyznawców jest świętością” – napisał w ogłoszeniach parafialnych kapłan. Liturgię w obrządku bizantyjskim celebrować będą w każdą niedzielę w podziemnej kaplicy o godz. 16.00 księża z greckokatolickiej parafii w Krakowie.

Leszczyński kościół jest kolejną świątynią w stolicy Podbeskidzia, która pomaga licznym imigrantom z Ukrainy w spełnianiu ich potrzeb duchowych. Od pewnego czasu także w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej odbywają się comiesięczne modlitwy wyznawców prawosławia, którzy przebywają na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Jest to efekt wspólnych ustaleń bp. Romana Pindla, ks. Mikołaja Dziewiatowskiego z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz gospodarza bielskiej świątyni. Wcześniej, aby uczestniczyć w liturgii, wielu wyznawców prawosławia jeździło do najbliższej cerkwi, znajdującej się w Sosnowcu. W styczniu br., w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, na modlitwę w bielskim kościele św. Pawła zaprosiła Ukraińców Szkoła Nowej Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Według nieoficjalnych szacunków, na Podbeskidziu może mieszkać obecnie kilka tysięcy Ukraińców – grekokatolików, prawosławnych oraz rzymskokatolików.

Kościół greckokatolicki jest najliczniejszym spośród ponad 30 katolickich Kościołów wschodnich. Liczy ok. 7 mln wiernych na całym świecie. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat. W Polsce liczba grekokatolików jest dość trudna do oszacowania. Według danych statystycznych jest ich ponad 30 tysięcy, jednak liczba ta jest dużo wyższa ze względu na Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski za pracą.

Udostępnij

6
+6
0