Zaprojektuj logo dla Stowarzyszenia "Kolej Beskidzka". Ciekawy konkurs - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

„Kolej Beskidzka”, stowarzyszenie aktywnie działające na rzecz rozwoju linii kolejowej z Żywca do Suchej Beskidzkiej, o którego staraniach i dokonaniach wielokrotnie informowaliśmy, ogłasza konkurs pod nazwą „roz_poznajemy się – SKB” na projekt elementów identyfikacji wizualnej. W konkursie może wziąć udział każdy, kto chciałby przyczynić się do promowania misji „Kolei Beskidzkiej” i rozwoju transportu kolejowego.

 

Konkurs Kolej Beskidzka

 „Kolej Beskidzka” postanowiła wykonać kolejny krok w kierunku promowania idei SKB oraz poszerzenia wiedzy na temat istoty kolei w obecnej rzeczywistości transportowej Polski, w której dominująca rola transportu drogowego prowadzi m.in. do narastających problemów z jakością powietrza, a jednocześnie tzw. „białe plamy” w transporcie publicznym (obszary bez dostępu do transportu publicznego) ograniczają mobilność Polaków. Stowarzyszenie ogłasza konkurs „roz_poznajemy się – SKB” na stworzenie elementów nowej identyfikacji wizualnej, dzięki któremu wiedza o istocie działalności „Kolei Beskidzkiej” ma dotrzeć do jeszcze szerszego grona mieszkańców regionu i kraju. SKB zachęca do nadsyłania prac konkursowych składających się z projektu następujących elementów: logo, typografia/kroje firmowe, hasło, ikony, kolorystyka.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” od początku działalności jest ściśle związane z regionem Żywiecczyzny, pogranicza śląsko-małopolskiego i transportem kolejowym. Za cel aktywności SKB stawia wywarcie wpływu na przyszłość i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na Podbeskidziu poprzez dążenie do przeniesienia części transportu towarowego i osobowego z dróg na tory, rozbudowę infrastruktury kolejowej i integrację publicznego transportu pasażerskiego. Główną osią działalności SKB są starania w kierunku rewitalizacji linii kolejowej łączącej Żywiec z Suchą Beskidzką (rozwój infrastruktury kolejowej) – jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych w Polsce będących m.in. elementem najkrótszej trasy dla pociągów z Polski zachodniej (np. Katowic, Wrocławia, Poznania, Szczecina) do Zakopanego.

Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” wspiera ekologiczny transport kolejowy z poszanowaniem środowiska naturalnego, ściśle związany z potrzebami pasażerów chcących szybko i wygodnie dotrzeć do celu koleją. Do tej pory za sukces SKB należy uznać przede wszystkim przywrócenie regularnych połączeń kolejowych na omawianej linii kolejowej, poprawę jej parametrów technicznych, wzrost świadomości wśród decydentów i mieszkańców na temat znaczenia linii Żywiec – Sucha Beskidzka w systemie transportowym regionu i kraju oraz doprowadzenie do stworzenia studium wykonalności rewitalizacji linii (współfinansowanego m.in. przez samorządy lokalne i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) będącego kluczowym dokumentem do uruchomienia procedury przetargowej na prace budowlane (SKB w roli koordynatora SW).

Prace w formie prezentacji multimedialnej można nadsyłać od 26.02.2019 r. do 12.03.2019 na adres kolejbeskidzka@gmail.com z dopiskiem „KONKURS”. Autor zwycięskiej pracy konkursowej zostanie nagrodzony kwotą 500 zł, a autorzy prac lub elementów prac wyróżnionych otrzymają roczną REGIOkartę umożliwiającą zakup tańszych biletów POLREGIO. Szczegóły dotyczące parametrów pracy konkursowej oraz zasady uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu na stronie www.kolejbeskidzka.pl.

Promowania idei ciąg dalszy

Przedstawiamy krótkie opisy poszczególnych obszarów, którymi powinni kierować się uczestnicy konkursu w przygotowaniu pracy konkursowej.

 1. Logo

„Kolej Beskidzka” od początku działalności związana jest z transportem kolejowym i środowiskiem naturalnym. Cechą SKB jest skuteczność, profesjonalizm działalności, dialog, wiedza i przywiązanie do transportu kolejowego. Chcielibyśmy, aby nowe logo było związane z charakterem działalności SKB co do tematyki (kolej), cech (skuteczność, profesjonalizm, zielony transport, dynamika działalności, minimalizm) i miejsca (obszar Beskidów).

 1. Typografia

A dokładniej czcionka. Nowa identyfikacja wizualna to również odpowiedni krój firmowy, dopasowany do natury działalności SKB – profesjonalizm, skuteczność działania, współpraca z instytucjami władzy samorządowej i państwowej oraz spółkami kolejowymi – samorządowymi i państwowymi.

 1. Hasło

Chcielibyśmy, aby nowe hasło w jednym krótkim zdaniu zamykało esencje działalności SKB. Najważniejszym aspektem jest skuteczność „Kolei Beskidzkiej”, która opiera się na kilku filarach. Są to doświadczenie członków SKB, konkretny plan działania, wiedza na temat zagadnień prawnych, ustawowych i kolejowych, dialog z władzami samorządowymi (gminy, powiaty, województwa) i państwowymi (ministerstwa), oraz spółkami kolejowymi (przewoźnicy, zarządca infrastruktury). Za cel naszej aktywności stawiamy sobie wywarcie wpływu na przyszłość i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na Podbeskidziu poprzez dążenie do przeniesienia części transportu towarowego i osobowego z dróg na tory. Projekt ten powinien uczynić kolej w połączeniu z usługami przedsiębiorstw komunikacji samochodowej realną alternatywą dla wszystkich użytkowników samochodów osobowych. Jednak może to mieć miejsce jedynie wówczas, gdy sieć kolejowa utrzymana jest na odpowiednim poziomie, oferowany jest nowoczesny, wygodny i przyjazny dla środowiska transport publiczny oraz gdy rozkłady jazdy stworzone są dla pasażera i zintegrowane taryfowo jeden z drugim. Podstawą powinien być transport kolejowy, oczywiście tam gdzie jest to możliwe, transport ten powinien być UZUPEŁNIONY busami w tych obszarach, gdzie kolej nie dociera. To wszystko powinno tworzyć spójny system oparty nie na konkurencji tylko na współpracy, gdzie najważniejszy nie jest zysk pojedynczych przewoźników, a pasażer.

 1. Ikony

Są to elementy „małej architektury” Internetu, bardzo potrzebne dla spójnej identyfikacji wizualnej na stronie internetowej SKB oraz w kanałach social media (Facebook, Twitter, etc.). Chcielibyśmy, aby ich projekt opierał się o jednoelementową linię lub cechę wspólną.

 

 1. Kolorystyka

SKB jest ściśle związane z profesjonalizmem, koleją i środowiskiem naturalnym. Trzy podstawowe kolory, które mają być fundamentem identyfikacji wizualnej to niebieski (+ odcienie), zielony (+ odcienie) i szary (+ odcienie).

 

REGULAMIN KONKURSU „roz_poznajemy się – SKB”.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „roz_poznajemy się – SKB”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”, ul. Dworcowa 52, 34-300 Żywiec, wpisane do KRS pod nr 0000559959.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka” na podstawie prac konkursowych przesłanych wyłącznie na adres kolejbeskidzka@gmail.com z tytułem wiadomości „KONKURS” w dniach 26.02.2019 do 12.03.2019 (do godziny 23:59).

 

 1. Za pracę konkursową, która będzie oceniania przez Komisję konkursową, rozumie się prezentację multimedialną przygotowaną w języku polskim w programie Power Point i składającej się z maksymalnie 11 (jedenastu) slajdów, zbudowaną z sześciu elementów: logotypu, propozycji czcionki, hasła, ikon, kolorystyki nadesłaną wraz z tzw. „plikami otwartymi” (umożliwiającymi wszelakie modyfikacje i wykorzystanie logotypu oraz ikon przez Organizatora w programach graficznych nie wymagających wykupu płatnej licencji).

 

       2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

 1. b) nie jest członkiem Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

 • 3 NAGRODY
 1. „Nagrodą główną” w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

 

 1. Nagrodą „Wyróżniony” w Konkursie jest półroczna REGIOkarta.

 

 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,

którzy w czasie trwania konkursu, nadeślą prace konkursowe w formie prezentacji multimedialnej mającej maksymalnie 11 slajdów wraz z plikami otwartymi logotypu i ikon na adres kolejbeskidzka@gmail.com.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 1. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez adres e-mail w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kolejbeskidzka@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni

od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 1. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie członek Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”.

 

 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w konkursie Pamięć nieustająca (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”, a w przypadku laureatów „Nagrody głównej” i nagrody „Wyróżniony” podania numeru rachunku bankowego i numeru dokumentu tożsamości niezbędnych do wydania REGIOkarty.

 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 5 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik przenosi, z chwilą ich przekazania, na Organizatora, w ramach Konkursu bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, całość majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, którą rozumie się jako pracę złożoną z sześciu elementów: logotypu, propozycji czcionki, hasła, ikon, kolorystyki, w zakresie wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Konkursu pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie utrwalania oraz trwałego lub czasowego zwielokrotnienia pracy konkursowej w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera, zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez wszelkie inne urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny);

5) w zakresie wykorzystywania i rozpowszechniania pracy konkursowej w materiałach promocyjnych i reklamowych;

6) w zakresie wprowadzenia do obrotu pracy konkursowej oraz jej kopii;

7) w zakresie rozpowszechniania, w tym poprzez użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, w tym przewodowe, bezprzewodowe i drogą satelitarną (w tym w sieciach TV) lub odtworzenie pracy konkursowej lub jej kopii oraz udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

8) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w kinach na ekranie głównym oraz innych monitorach i ekranach znajdujących się w dowolnym miejscu kina oraz rozpowszechnianie pracy konkursowej w sieci telewizyjnej w sklepach, hotelach i miejscach rekreacji i wypoczynku, a także banerach zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach w miastach, jak również rozpowszechnianie pracy konkursowej na festiwalach i imprezach masowych;

9) w zakresie wprowadzania pracy konkursowej do sieci teleinformatycznych, w tym sieci Internet oraz wykorzystanie w sieciach wszelkiego rodzaju telefonii i wideofonii, w tym stacjonarnej i komórkowej;

10) w zakresie nadawania pracy konkursowej za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, jak również równoczesne i integralne nadawanie utworów nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, w tym nadawanie przez telewizję naziemną, kablową, satelitarną, telewizję na telefonii komórkowej, telewizję w Internecie.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora wszelkich zmian, aktualizacji, modyfikacji i uzupełnień pracy konkursowej i wszystkich jej poszczególnych elementów.
 2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie wszelkich praw zależnych do pracy konkursowej, a w szczególności zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 3. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, że nie będą wykonywane osobiste prawa autorskie do pracy konkursowej w zakresie, w jakim mogłoby to utrudniać lub uniemożliwiać wykonywanie praw Organizatora wynikających z wykorzystania pracy konkursowej.

5.Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie na wszystkich wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji.

 1. Strony oświadczają, iż nagroda w konkursie wyczerpuje w całości należności Uczestnika w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
 2. Strony postanawiają, że autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz prawo własności egzemplarza pracy konkursowej oraz nośników, na których praca konkursowa została utrwalona przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania przez Uczestnika pracy konkursowej.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia Organizatora przed działaniami i żądaniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia jakichkolwiek praw do własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub patentowych dotyczących elementów pracy konkursowej. W przypadku skierowania sprawy przeciwko Organizatorowi na drogę sądową, Uczestnik zobowiązuje się pokryć zasądzone przez sąd lub stwierdzone prawomocną ugodą, odszkodowania, kary i wszelkie związane z tym koszty, w szczególności koszty pomocy prawnej.
 4. W przypadku, gdy praca konkursowa będzie obciążona wadami prawnymi, Uczestnik będzie występował na własny koszt, w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Organizatora w sądzie lub poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, w związku z używaniem pracy konkursowej przez Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie www.kolejbeskidzka.pl.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięskiej pracy, ale w tym przypadku zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał żadnej z nadesłanych prac i jej elementów.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia zwycięzcy wraz z wręczeniem „Nagrody głównej”, ale jednocześnie zastrzega sobie prawo do wykorzystania pojedynczych elementów prac konkursowych nadesłanych przez Uczestników pod warunkiem ogłoszenia zwycięskich elementów prac konkursowych oraz nagrodzenia ich nagrodą „Wyróżniony”.

Udostępnij

2
+2
0
Reklama
Reklama
Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę