W piątek 14 czerwca zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Można jeszcze zgłaszać kandydatury.

Kandydatem może zostać każda młoda osoba w wieku 15-24 lat, która posiada status ucznia lub studenta oraz mieszka na terenie województwa śląskiego. Młodzież może zgłaszać się indywidualnie jak i z ręki organizacji społecznych oraz szkół wyższych na terenie województwa. Dla okręgu nr 1, który obejmuje powiat bielski, cieszyński i żywiecki przewidziano jeden mandat dla osób indywidualnych, ogólnie dla przedstawicieli młodzieżowych rad 25 mandatów oraz dla przedstawicieli samorządów studenckich 5 mandatów.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też wysłać skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 31.05.2019 r.

Formularz dostępny jest TUTAJ.

Oprac. MG.

Udostępnij

0
-2
2