W dniu 21 października br. w Muzeum Śląskim  wręczono „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki”. Dwa z nich przypadły przedstawicielom naszego regionu.

Wśród osób nagrodzonych znalazła się nominowana przez Starostę Żywieckiego Magdalena Kiodoń Staszek -  Kierownik Kina Janosik w Żywcu, za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju i uaktywniania turystyki na terenie całego powiatu żywieckiego, a przede wszystkim za upowszechnianie filmów, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji lokalnych i regionalnych oraz kina artystycznego, organizację wydarzeń specjalnych, cykli dla seniorów i dzieci, spotkań z twórcami filmowymi, edukację filmową dla szkół, przeglądy filmowe o charakterze górskim, turystycznym i rekreacyjnym, retrospektywy oraz festiwale. Organizacja Festiwalu Górskiego Adrenalinium doskonale od 12 lat wpisuje się w górski charakter naszego regionu, dając możliwość zetknięcia się z najlepszym kinem podróżniczym i górskim z całego świata poprzez międzynarodowy konkurs filmowy, który jest nieodłącznym elementem festiwalu.

Również Robert Słonka z Żywiecczyzny, Przewodnik Beskidzki, został wyróżniony w kategorii działalność społeczna.

Uroczystość „Światowego Dnia Turystyki” uświetnił koncert zespołu „Dzień Dobry” z Bielska Białej.

Udostępnij

3
+3
0