Zmiana warty w strażackiej komendzie powiatowej - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Z dniem 1 lutego 2020 roku Komendant Powiatowy PSP w Żywcu mianował mł. bryg. Adama Chudego na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

straz zmiana warty

Mł. bryg. Adam Chudy po ukończeniu, w roku 1999, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu, gdzie został mianowany na stanowisko starszego ratownika w JRG PSP. W trakcie służby awansował na kolejne stanowiska. Od 2009 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dowódcy Zmiany, a od 2018 roku na stanowisku Dowódcy Zmiany.

W trakcie służby sukcesywnie podnosił kwalifikacje zawodowe – ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Jest oficerem, którego służba jest wysoko oceniana nie tylko przez przełożonych ale i podwładnych. Uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym w akcjach przeciwpowodziowych oraz innych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Jest to doświadczony funkcjonariusz z wieloletnim stażem oraz wysokimi kwalifikacjami. W codziennej służbie wyróżnia się sumiennością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Wręczenie decyzji o mianowaniu na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG PSP odbyło się w dniu 31 stycznia 2020 roku podczas uroczystego apelu.

Podczas uroczystości zostały również wręczone decyzje o mianowaniu:

  • kpt. Rafała Cebrata – na stanowisko Dowódcy Zmiany I,
  • mł. kpt. Dariusza Wiewióry – na stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany I,
  • mł. kpt. Jarosława Jędrzejasa – na stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany III.

Nowym dowódcom życzymy samych sukcesów na stanowiskach służbowych.

Uroczysty apel rozpoczął się od przyjęcia, przez st. bryg. Krzysztofa Grygiela Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu, ślubowania nowo przyjętych strażaków do służby przygotowawczej. Ślubowanie na sztandar złożyło dwóch strażaków:

  • str. Rafał Kotrys,
  • str. Szczepan Motyka.

Ślubowanie jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

31 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żywcu – asp. sztab. Marka Tetłaka oraz Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu – mł. bryg. Wiesława Białka. W uroczystym apelu udział wzięli pracownicy i strażacy komendy z Komendantem Powiatowym PSP w Żywcu – st. bryg. Krzysztofem Grygiel na czele, emerytowani  funkcjonariusze, najbliższa rodzina oraz zaproszeni goście.  

Pan asp. sztab. Marek Tetłak służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 stycznia 1994 roku na stanowisku stażysty. Dzięki doświadczeniu nabytemu w pracy zawodowej, w trakcie dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w latach 1986–1988 oraz rzetelnemu wykonywaniu obowiązków służbowych, po niespełna roku służby został mianowany na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku do spraw kwatermistrzowsko-finansowych. W okresie tym przyjął na siebie szereg obowiązków, z którymi nie miał wcześniej do czynienia, wywiązując się z nich wzorowo. W niespełna półtorarocznym okresie służby odbył kurs szeregowych PSP oraz kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów PSP. W listopadzie 1995 roku sekcyjny Tetłak awansował na stanowisko młodszego technika, a w lutym 1996 roku jako technik przyjął obowiązki w komórce organizacyjnej komendy o nazwie rejonowy punkt konserwacji sprzętu. Zakres czynności tego stanowiska obejmował m.in. gospodarkę inwentarzową i materiałową, nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów i eksploatacją sprzętu, kontrolę nad celowością wykorzystania samochodów służbowych jak również prowadzenie rejestru kierowców OSP.

W grudniu 1995 roku sekcyjny Marek Tetłak został skierowany do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w czerwcu 1997 roku z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta.

Rok 1997 to dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez szkolenia w zakresie obsługi systemów kadrowo-płacowych.

W roku 1997 zostają mu powierzone również obowiązki rzecznika prasowego, a rok później zostaje Oficerem Prasowym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, pełniąc tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Rok 2005 jest rokiem szczególnym w przebiegu jego służby. Z dniem 1 lutego mianowany zostaje na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu.

Aspirant sztabowy Marek Tetłak brał udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, niejednokrotnie nimi kierując. Pełniąc obowiązki Zastępcy Dowódcy JRG zawsze odpowiedzialnie, sumiennie i rzetelnie wykonywał swoje zadania.

Podczas służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej ukończył wiele szkoleń oraz uzyskał liczne uprawnienia przydatne do wykonywania swoich zadań.

Swoje obowiązki wykonywał w sposób kompetentny i profesjonalny za co był wielokrotnie doceniany i wyróżniany przez przełożonych. Został między innymi odznaczony:

  • przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

„Brązowym Krzyżem Zasługi”;

„Złotym Medalem za Długoletnią służbę”;

  • przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”;

  • przez Sejmik Województwa Śląskiego:

„ Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Za zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania zadań służbowych wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Służba Pana aspiranta oprócz operacyjnych działań ratowniczych to również inne elementy, o których nie sposób zapomnieć. To wiele szkoleń, ćwiczeń oraz uroczystości, to wydarzenia integracyjne oraz współpraca z młodzieżą poprzez wieloletnią organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Wykonywanie obowiązków instruktora podczas szkoleń druhów OSP, to czynności sędziego podczas zawodów pożarniczych, to zaangażowanie i udzielanie pomocy podczas organizacji i przeprowadzania pokazów, happeningów, apeli i uroczystości strażackich. Jego osoba była twarzą ogromnej liczby prelekcji, akcji profilaktycznych oraz pogadanek o tematyce bezpieczeństwa przeprowadzanych na terenie całego powiatu.

Z dniem 31 stycznia 2020 roku po 26 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab Marek Tetłak Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pożegnał się ze służbą i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Marek Tetłąk był też rzecznikiem prasowym straży pożarnej powiatu żywieckiego, świetnie wywiązującym się z tej roli. za co w tym miejscu nasza redakcja serdecznie dziękuje.

Pan mł. bryg. mgr inż. Wiesław Białek służbę w straży pożarnej rozpoczął 27 sierpnia 1988 roku od podjęcia kształcenia w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu,  1 sierpnia 1990 roku został skierowany do służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisku dowódcy sekcji. Decyzją ówczesnego Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu płk. mgr inż. Czesława Pruskiego, mł. chor. poż. Wiesław Białek z dniem 1 kwietnia 1991 zostaje przeniesiony na stanowisko starszego technika – oficera operacyjnego ZSP w Żywcu. Z dniem 1 lipca 1992 roku został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. W sierpniu 1992 roku bierze bezpośredni udział w działaniach gaśniczych w jednym z największych pożarów w powojennej historii Polski – pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej. Za swoje poświęcenie oraz profesjonalność zostaje odznaczony kolejno brązowym, srebrnym oraz złotym „Medalem za zasługi dla Pożarnictwa”. Od dnia 1 października 1992 roku zostaje mianowany na stanowisko starszego dyspozytora Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, a 10 marca 1993 roku na stanowisko starszego technika Komendy Rejonowej.

Z dniem 1 czerwca 1994 roku Komendant Rejonowy PSP w Żywcu mianował asp. Wiesława Białka na stanowisko inspektora w Komendzie Rejonowej PSP w Żywcu, a 1 lipca 1995 roku z na stanowisko dyżurnego operacyjnego Komendy Rejonowej PSP w Żywcu.

W 1994 roku asp. Wiesław Białek podejmuje studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, które kończy w roku 1998 uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana. 

4 maja 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje st. kpt. Wiesławowi Białkowi stopień młodszego brygadiera.

Młodszy brygadier Wiesław Białek jako Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wykazał się szczególnym zaangażowaniem w służbę, dyspozycyjnością związaną z zajmowanym stanowiskiem, odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz zdyscyplinowaniem w realizacji zadań służbowych.

Swoje obowiązki wykonywał w sposób rzetelny i profesjonalny za co został doceniony i wyróżniony przez przełożonych, miedzy innymi:

  • przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

„Srebrnym Medalem za Długoletnią służbę”;

Za zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania zadań służbowych wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Z dniem 31 stycznia 2020 roku po blisko 32 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wiesław Białek pożegnał się ze służbą i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Dziękujemy naszym Kolegom za wieloletnią służbę w naszych szeregach i życzymy wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Życzymy wielu szczęśliwych chwil w zdrowiu i szczęściu, spełnienia wszystkich skrytych marzeń oraz realizacji pasji życiowych.

Udostępnij

3
+3
0

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę