Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zarządził odwołanie rozpoznawania spraw sądowych.

Sąd Żywiec

Chodzi o sprawy zaplanowane na okres od 13 marca 2020 r do 31 marca 2020 r. oraz jawne posiedzenia sądowe. Ponadto zobowiązał Prezesów Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu do wydania takich samych zarządzeń. Rzeczywiście, zostały one już wydane.

Odrębnym zarządzeniem Prezes Sądu Okręgowego określi wykaz spraw pilnych oraz wymagających podjęcia czynności niecierpiących zwłoki, w których będą wyznaczane posiedzenia we wskazanym okresie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w   Biurze Obsługi Interesanta – tel. 33 49 90 480 i tel. 33 49 90 481 oraz w sekretariatach poszczególnych wydziałów. Numery telefonów podane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w zakładce Struktura organizacyjna – Wydziały.

Udostępnij

1
+1
0