W nocy z 6 na 7 maja br. na terenach przyległych do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Milówce dokonano kolejnego już aktu wandalizmu.

Szkody

Jak informuje wójt Robert Piętka, Gmina Milówka posiada monitoring tego terenu. Osoby które dopuściły się tego czynu mają czas do najbliższego wtorku 11 maja do godz. 12.00 aby skontaktować się z tamtejszym Urzędem Gminy celem omówienia zadośćuczynienia i , albo, naprawy szkody. Po upływie wyznaczonego terminu Gmina Milówka dokona zgłoszenia szkody na Policję, a w dalszej kolejności rozważy możliwość całkowitego zamknięcie terenów rekreacyjnych przy ul. Sportowej w Milówce i skateparku.

Udostępnij

1
0
1