Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1459 S w Pietrzykowicach.

Remont ulicy

 W dniu 22 czerwca br. (wtorek)  w godzinach 7.00 – 16.00 droga powiatowa nr 1459 S w Pietrzykowicach zostanie zamknięta na odcinku w km od 1+002 do km 1+572 (odcinek od Szkoły Podstawowej w Pietrzykowicach w kierunku boiska BORY) w związku z wykonywaniem nowej nakładki z masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości drogi.

Udostępnij

0
0
0