Od 1 października 2017 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Żywieckim przejmuje Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. W zwiazku z tym taki punkt nie będzie juz funkcjonował w przychodni przy ul. Leśnianka.

Badanie lekarskie

 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna obejmuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.
Dyżurujący w przychodni zespół lekarsko – pielęgniarski udziela porad:
w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
telefonicznie.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu w ramach nocnej świątecznej opieki zdrowotnej uruchomi od 1 października 2017 r. dwa punkty udzielania świadczeń:

Żywiec, ul. Sienkiewicza 52 (na terenie szpitala), w ramach którego funkcjonują:

lekarski dyżur ambulatoryjny - tel. 885 031 112,
lekarski dyżur pediatryczny - tel. 885 033 112,
lekarski dyżur wyjazdowy - tel. 885 034 112,
pielęgniarski dyżur ambulatoryjny - tel. 885 036112,
pielęgniarski dyżur pediatryczny - tel. 885 037 112,
pielęgniarski dyżur wyjazdowy - tel. 885 038 112,
Telefon stacjonarny do punktu: 33/480 20 21

Milówka ul. Dworcowa 31:

lekarski dyżur ambulatoryjny - tel. 503 107 576,
pielęgniarski dyżur ambulatoryjny - tel. 607 968 603,
Telefon stacjonarny do punktu: 33/863 78 64; 33/863 76 89.

 

Udostępnij

2
0
2