Bezpłatne kursy zawodowe w Żywcu! - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Miejskie Centrum Kariery zaprasza na ciekawe, bezpłatne kursy zawodowe, przeznaczone dla osób niepracujących i nieuczących się. 

szkolenie

Oferta przeznaczona jest dla osób w przedziale wiekowym 18 - 24 lata, chętnych na kursy zawodowe, staże zawodowe ze stypendium 997 zł, kursy prawa jazdy kat. B, warsztaty i zakupy ze stylistą, kurs językowy, kurs komputerowy. Oto szczegóły:

Wsparcie w ramach projektu:

1: Opieka – Motywacja – Doradztwo
Od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwać powinien wykwalifikowany opiekun grupy tj. wychowawca zatrudniony w OHP. W ramach zadania przewidziano również objęcie uczestników wsparciem psychologiczno-motywacyjnym. Będzie to pomoc o charakterze miękkim, tj. zajęcia z psychologiem (w formie indywidualnej i grupowej), które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywować młodzież do udziału w zajęciach w ramach projektu. Realizacja zajęć tzw. wsparcia twardego dla młodzieży w ramach projektu musi zostać poprzedzona identyfikacją potrzeb i umiejętności danego uczestnika. Tym samym każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego dalszym rozwojem zawodowym. Proces ten rozpocznie się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych planów działania, obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania na pierwszym etapie zostaną uzupełnione również o grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Ponadto w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym na czas trwania projektu. Dodatkowo w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

2: Kursy - Szkolenia - Kwalifikacje
W ramach zadania młodzieży udzielone zostanie wsparcie tzw. twarde, mające na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Zaplanowane działania powinny koncentrować się głównie na możliwości zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania – główną proponowaną formą wsparcia w tym obszarze będą zatem kursy zawodowe. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci dodatkowym wsparciem w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń mających na celu nabycie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym umiejętności językowych, cyfrowych i innych. Będą to zatem: kursy językowe, kursy komputerowe, kursy prawa jazdy kat. B oraz kursy przedsiębiorczości. Wymienione formy wsparcia nie stanowią elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby i powinny być ustalone przez doradcę zawodowego; uwzględnione powinny zostać tylko te, które będą niezbędne dla poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania przez tę osobę zatrudnienia. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki związane z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć.

3: Pośrednictwo pracy - Staże - Zatrudnienie

Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych wraz z usługą pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży. Staże zawodowe stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży, dlatego też młodzież po ukończeniu kursów zawodowych powinna zostać skierowana na staże zawodowe u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów zawodowych. Główne elementy stażu: zawieranie pisemnej umowy o staż, określenie celów dydaktycznych i szkoleniowych, zapewnienie odpowiednich warunków pracy stażysty, wynagrodzenie oraz przejrzystość informacji na temat praw i obowiązków stażysty, rozsądny okres trwania stażu (w projekcie przyjęto 3 miesiące), odpowiednie uznawanie stażu (ocena programu), opieka/mentoring.
W ramach zwiększenia samooceny i kompleksowego przygotowania do wejścia na rynek pracy uczestnikom zaproponowane zostaną warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika (podstawy kreowania wizerunku profesjonalnego, zasady dress code, itp.) ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika. Usługa stylisty będzie stanowić pomoc podczas zakupów stroju, który byłby odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Zajęcia zakończy metamorfoza każdego uczestnika poprzedzona indywidualną konsultacją (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju) mającą na celu zaplanowanie zakresu zmiany. Zajęcia będą realizowane w grupach, osobno dla kobiet i mężczyzn, z uwagi na specyfikę potrzeb przedstawicieli obu płci w tej kwestii.

Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu

Doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe
Warsztaty grupowe z psychologiem
Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się (zajęcia w trzech modułach: I warsztaty z tworzenia i zarządzania domowym budżetem, II kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, III prawo pracy, podatki)
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą oraz zakupami
Pośrednictwo pracy
Kursy zawodowe
Staże zawodowe
Ubezpieczenie NNW, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu,
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Stypendium szkoleniowe za ukończenie kursu zawodowego w wysokości 997,40 zł
Stypendium stażowe za każdy ukończony miesiąc stażu w wysokości 997,40 zł

Wsparcie przewidziane dla części uczestników projektu:

Indywidualne zajęcia z psychologiem (50% uczestników projektu)
Kurs językowy (40%)
Kurs z zakresu obsługi programów komputerowych (50%)
Kurs komputerowy ECDL (20%)
Kurs prawa jazdy kat. B (40%)
Warsztaty przedsiębiorczości (10%)

 Frekwencja

Konieczne jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia – 80% frekwencja jest jednym z warunków zaliczenia udziału w danej formie wsparcia (warunkiem ukończenia projektu i otrzymania zaświadczenia jest udział w co najmniej 80% zajęć). Otrzymanie stypendium szkoleniowego oraz stażowego jest możliwe tylko po osiągnięciu minimum 80% obecności.

Kontakt:

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Słowackiego 2, Żywiec
tel. (33) 861-02-55
e-mail: mck.zywiec.ohp@gmail.com
Pon-Pt godz. 8:00-14:00

Facebook: Projekty OHP Bielsko-Biała

Udostępnij

1
+1
0
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę