Szukają pracownika do UM - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

 

Burmistrz miasta Żywca ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Co to za wakat?

Ratusz Hujdus

Chodzi o inspektora w Wydziale Geodezji, Nieruchomosci i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Oferty należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 9 lutego 2018 roku (uwaga: liczy sie data wplywu do Urzędu Miejskiego w Żywcu), na adres: Urzqd Miejski w Żywcu Rynek 2 34-300 Żywiec, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żywcu" + imię i nazwisko. 

Opis stanowiska - zadania glowne:
1) prowadzenie ewidencji adresów i nazewnictwa ulic;
2) prowadzenie inwentaryzacji nieruchomości gminnych;
3) regulacja stanów prawnych nieruchomości (komunalizacja mienia, zasiedzenia);
4) występowanie w sądzie w charakterze pelnomocnika Burmistrza Miasta w zakresie spraw
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami (zasiedzenia, służebności).

Praca w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego oraz poza nim. 

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie geodezji;
2) posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym
w administracji publicznej;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czyrmosci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyslne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomości obslugi komputera (głównie pakietu MS Office);
8) znajomość przepisów:
— ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.);
- ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 roku poz. 2101 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 2101 ze zm.);
2) rzetelność, dobra organizacja pracy i komunikatywność;
3) odpomość na stres;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) swobodna umiejętność redagowania pism w języku polskim;
6) prawo jazdy kat. B;
7) znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o pracę (list motywacyjny) - wlasnoręcznie podpisany;
2) kwestionariusz osobowy - wtasnoręcznie podpisany (wzrór nr 1 - pod tekstem);
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - wlasnoręcznie podpisane (wzór nr 2);
4) kserokopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie geodezji;
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokimientujące wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej;
6) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych zlożone pod sankcją odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego za skladanie fałszywych zeznań - wlasnoręcznie podpisane (wzór nr 3);
7) pisemne oswiadczenie kandydata, ze nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe, złożone pod sankcją odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego za sklładanie fałszywych zeznań - wlasnoręcznie podpisane (wzor nr 4);
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy wylącznie osob zamierzających skorzystać z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.);
9) inne dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające posiadanie umiejętnosci, kwalifikacji, uprawnień lub stażu pracy.

docOswiadczenia_UM.doc23 KB

pdfKwestionariusz_wzor_nr_1_UM.pdf283.89 KB

Udostępnij

4
+4
0

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę