Ile mają radni? Nowe oświadczenia: część 1 - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Od kilku dni można zapoznać się z aktualnymi oświadczeniami majątkowymi osób, które są zobligowane do ich złożenia. Jak co roku przyglądamy się majątkom burmistrza Żywca i radnych miasta.

18721627 1714904478527325 295918324 o

 Radni

Robert Brączek, oprócz pełnienia mandatu radnego, jest członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie, doradcą prawnym prywatnej firmy, prowadzi też osobiście działalność gospodarczą. W 2016 roku jego oszczędności opiewały na kwotę 240 tys. zł. Posiada dom wart 400 tys. zł oraz mieszkanie oszacowane na 180 tys. zł. Jego pozostałe nieruchomości warte są łącznie 148 tys. zł (kupił je od gminy Żywiec w latach 90-tych). Z działalności gospodarczej osiągnął przychód w wysokości ponad 2 mln zł, a czysty dochód opiewa na 51 tys. zł. Ponadto z umowy o pracę uzyskał 17,3 tys. zł, ze Spółdzielni Gronie 5,9 tys. zł, z diet radnego miasta 11 tys. zł, z zasiłku z ubezpieczenia społecznego 2,5 tys. zł, a z praw autorskich i innych 880 zł. Posiada toyotę wartą 12 tys. zł.

Mirosław Figura to nie tylko radny miejski, ale też dyrektor ds. handlowych warszawskiej firmy KEG Exchange Group Sp. z o. o. w Warszawie. Jego oszczędności to 300 tys. zł, 593 USD i 169 euro. Posiada akcje spółek handlowych, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ilości 639 szt. o łącznej wartości 43 535 zł. Radny ma też dom o wartości 350 tys. zł z tytułem prawnym własności, który stoi na 400 metrowej działce o wartości 40 tys. zł. Jest też współwłaścicielem domu szacowanego na 500 tys. zł, stojącego na działce zajmującej 2200 m. kw. o wartości 100 tys. zł. i gruntu rolnego o wartości 20 tys. zł. Wzmiankowane wcześniej akcje w jego osiadaniu to głównie: KGHM, Orange, PKN Orlen. Dochód z ich tytułu w roku 2016 wyniósł 1267 zł. Dochód radnego z tytułu zatrudnienia w firmie KEG Exchange Group Sp. z o. o. wyniósł 188 780 zł. Pełnienie obowiązków radnego dało mu 8,5 tys. zł. Odnotował też dochód z tytułu najmu mieszkania w kwocie 7,2 tys. zł. Jest posiadaczem samochodu marki Nissan Juke z 2013 roku o wartości 49 tys. zł. oraz zobowiązania w postaci kredytu w wysokości 18 tys. zł, zaciągniętego na cele remontowo – budowlane, na okres 5 lat.

Karol Gąsior jest radnym, przewodniczącym komisji oświaty i turystyki oraz właścicielem drukarni akcydensowej. W ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej posiada dom o wartości 300 tys. zł oraz przylegającą działkę, wartą 100 tys. zł. Własność odrębną radnego stanowi parter kamienicy – 150 tys. zł i budynek drukarni wraz z działką na której się znajduje – o wartości 300 tys. zł. Z tytułu prowadzenia drukarni radny uzyskał w roku 2016 przychów wysokości 345 905 zł oraz dochód na poziomie 9055 zł. Karol Gąsior uzyskał też następujące przychody: najem lokali – 21 600 zł, dieta radnego – 11 040 zł, diety z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żywcu – 1886 zł. Jego własność stanowi samochód osobowy Reneault Kangoo 1,4 (rok prod. 2000). Zobowiązania pieniężne radnego Gąsiora to: kredyt obrotowy na zakup towarów na 50 tys. zł, wzięty na 3 lata (obecne zadłużenie – 19 432 zł.); kredyt obrotowy na działalność bieżącą 70 tys. zł, linia kredytowa na 41,6 tys. zł oraz zobowiązania wobec ZUS – 18 154 zł.

Maciej Gibas - radny miejski oraz ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W minionym roku wykonywał też jednorazowe zlecenie gminy Radziechowy – Wieprz – chodzi o międzynarodową wymianę młodzieży. Zgromadzone przez niego środki pieniężne to około 2 tys. zł w różnych bankach. Radny posiada 4 tys. zł wkładu w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej przy MSZiP w Żywcu. Wraz z żoną jest współwłaścicielem domu o wartości 200 tys. zł oraz działki przydomowej, szacowanej na 12 tys. zł. Na przychód za ubiegły rok złożyły się: świadczenia emerytalne – 35 236 zł, przychód z tyt. pełnienia obowiązków radnego – 10 860 zł, umowy z FRSE – 7400 zł i gminą Radziechowy Wieprz – 240 zł. Maciej Gibas jest współwłaścicielem samochodów: Fiat Panda (2009), Toyota Avensis (2004).

Grzegorz Glas to radny miejski i pracownik Starostwa Powiatowego w Żywcu. Jego oszczędności w 2016 roku to 30 tys. zł i 4 tys. euro. Posiada dom o wartości 300 tys. zł, domek rekreacyjny i działkę – 80 tys. zł, działkę budowlaną - 200 tys. zł. Wszystko to z tytułem prawnym – małżeńska wspólnota majątkowa. Jego dochody za ubiegły rok to: wynagrodzenie ze starostwa – 78362 zł, dieta radnego – 11040 zł. Łącznie 89 402 zł. Posiada Mercedesa E280 z 2005 roku. Grzegorz Glas ma też zobowiązania w postaci kredytu, zaciągniętego na potrzeby bieżące. Wysokość zobowiązania to 21 500 zł, a tytuł prawny to ponownie małżeńska wspólnota majątkowa.

Jarosław Gowin pełni funkcję radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Żywca. Był też specjalistą do spraw technicznych w WODPOL Sp. z o. o. (do końca lutego 2017). W ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej zgromadził 74 tys. zł na lokatach w różnych bankach. Współwłasność małżeńską stanowi też dom o wartości 400 tys. zł i mieszkanie – 300 tys. zł. Odrębną własnością radnego jest spółdzielcze mieszkanie własnościowe – 150 000 zł. Małżeńską współwłasność stanowią również trzy działki o łącznej wartości 174 tys. Przychody Jarosława Gowina w roku ubiegłym: dieta radnego – 14 640 zł netto, umowa zlecenie – 10 882 brutto, umowa o pracę (WODPOL) – 40 592 zł. Radny posiada samochód Toyota Hillux (2006) wartość 30 tys. zł netto.

Genowefa Jeziorska to radna gminy Żywiec i emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Okrajniku. Jako współwłasność posiada dom o wartości 350 tys. zł. oraz działkę wartą 50 tys. zł. Jej dochody w roku 2016 to: 2050 zł z tytułu zatrudnienia w szkole w Okrajnku, 37 128 zł – emerytura, 4690 zł – zasiłek chorobowy ZUS, 9600 zł – dieta radnej.

Tomasz Kotajny jest radnym oraz dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu. Zebrane środki finansowe to małżeńska współwłasność majątkowa: 245 tys. zł i 2638 USD. Radny posiada dom o wartości 400 tys. zł jako małżeńską współwłasność oraz majątek odrębny – mieszkanie o wart. 80 tys. zł. Inne nieruchomości wspólnoty małżeńskiej: działka – 165 tys. zł, zabudowana altanką – 5 tys. zł, działka o wartości 83 tys. zł i działka o wartości 3000 zł z budynkiem gospodarczym wartym 10 tys. oraz udział w części działki – 15 tys. zł. Majątek odrębny radnego stanowi garaż o wartości 10 tys. (tyt. prawny z 1999 roku). Dochody Tomasza Kotajnego za rok ubiegły to: 97 705 zł z tytułu zatrudnienia, 6 tys. zł z tytułu najmu mieszkania, diety radnego – 8360 zł, umowa o dzieło – 2056 zł, inne źródła – 400 zł. W ramach wspólnoty majątkowej radny jest współwłaścicielem Froda Fokus (rok prod. 2007). Jego zobowiązanie pieniężne to 10 tys. zł.

Stanisława Szumlas jest radną, pobierającą świadczenia przedemerytalne i świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Zebrane przez nią środki pieniężne to 50 tys. zł. Zajmuje mieszkanie spółdzielcze – czynszowe, z wysokością wkładu 20 tys. zł. Jej dochody za rok 2016 to: świadczenia przedemerytalne – 12351 zł, diety z tytułu pełnienia funkcji radnej – 9440 zł, świadczenia z MOPS – 1836 zł.

Paweł Szczepanik jest przewodniczącym komisji rewizyjnej i emerytowanym nauczycielem. Jako współwłasność z żoną wykazuje dom o wartości 240 tys. zł. Jego przychody za rok ubiegły to: 24 837 zł – emerytura, 12 240 zł – dieta radnego. Radny posiada samochód marki Volkswagen Polo (2000 rok), stanowiący współwłasność małżeńską.

Zarząd

Zastępca Burmistrza Miasta Małgorzata Bieszczad

Zgromadzone przez nią środki pieniężne to 2400 zł. Posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o wartości 110 tys. zł oraz działkę z garażem, jako współudział, o wartości około 22 tys. zł, nabytą od gminy Żywiec w 2005 roku. Przychody Małgorzaty Bieszczad w 2016 roku: z tytułu zatrudnienia w UM w Żywcu – 171 999 zł brutto, z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UM – 526 zł brutto, SM Gronie – diety przewodniczącej rady nadzorczej – 12 171 zł. brutto. Posiada na własność samochód Nissan YUKE (2015). Zobowiązania pieniężne to pożyczka w kwocie 16 tys. zł zaciągnięta z PKZP UM Żywiec w 2016 roku na remont mieszania. Do spłaty pozostało 12 800 zł.

Zastępca Burmistrza Miasta Żywca Marek Czul

Posiada środki pieniężne w wysokości 65 tys. zł.; mieszkanie w domu dwurodzinnym o wartości 350 tys. zł; dom i działki o łącznej wartości szacunkowej 560 tys. zł, jako własność lub współwłasność. Dochody Marka Czula w roku ubiegłym: z tytułu zatrudnienia w UM – 170 342 zł, z tytułu świadczeń ZFŚS UM – 1477 zł, z tytułu umowy o dzieło - Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich – 960 zł. brutto. Posiada samochód Seat Toledo z 2008 roku. Zobowiązania pieniężne Marka Czula to pożyczka z PKZP UM 20 tys. zł (stan zobowiązań na koniec roku – 7250 zł); pożyczka z ZFŚS – 2- tys. zł (do spłaty 15450 zł); pożyczka małżonki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego – 30 000 zł (do spłaty 21 930 zł).

Swego rodzaju creme de la creme, czyli oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora i Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Grenia nie są jeszcze dostępnei.

Udostępnij

9
+9
0
Reklama
Reklama
Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę